Auto dla naszej misji w Ugandzie

Posted on Updated on

W ciągu dziewięciu lat prowadzenia misji w Ugandzie zauważyliśmy, że najtrudniej jest zebrać datki na budowę budynków, a które są przecież potrzebne. W tych okolicznościach kolejnym wielkim wyzwaniem tego typu jest zwrócenie się z prośbą do Darczyńców o umożliwienie nam w Ugandzie zakupienie vana – czternastoosobowego busa. Koszt zakupu używanego busa to około 45 tys. zł.

Coraz pilniejszą wydaje się to potrzebą wobec różnorodności działań prowadzonych przez naszych współpracowników w Ugandzie oraz aktywności przyjeżdżających wolontariuszy. Korzystanie z komunikacji publicznej w Ugandzie jest kłopotliwe, szczególnie w porze deszczowej.

Van będzie także pomocny w akcjach ewangelizacyjnych, które nasi misjonarze prowadzą co tydzień. Dojazd kilkuosobowej grupy do odległych miejscowości nie jest łatwy i bardzo czasochłonny. Również w inicjatywach dla naszych szkół potrzebujemy busa. Obiecujemy go nie przeładowywać jak to widać na tym zdjęciu 🙂

Reklamy