Szkoła umiejętności „Timothy” – Skills and Christian Development Centre

Posted on Updated on

Od maja planujemy rozpocząć w polskim domu misyjnym w Kaihurze szkołę dla młodych mężczyzn w wieku 17-25 lat, głównie sierot bez perspektyw na zdobycie zawodu. To będzie miejsce kształcenia praktycznych umiejętności zawodowych każdego ucznia z zakresu stolarstwa, biznesu i komputera, murarstwa, rolnictwa oraz innych.

Ponadto w czasie trwania rocznego kursu składającego się z trzech semestrów uczniowie będą mieli lekcje biblijne oraz będą brać udział w akcjach ewangelizacyjnych.

W czasie trwania roku szkolnego będzie udostępniony w domu jeden pokój dla wolontariuszy, natomiast w czasie ferii i wakacji (kwiecień/maj, sierpień/wrzesień i grudzień-styczeń) do dyspozycji wolontariuszy będzie cały dom.

Reklamy