Miesiąc: Październik 2017

Pracownicy misji w Ugandzie

Posted on Updated on

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za naszych pracowników w Ugandzie. Obecnie zatrudniamy 51 osoby plus kilku pracowników budowlanych. Większość pracowników to nauczyciele w trzech szkołach, które założyliśmy w ciągu ostatnich czterech lat. Prawie wszyscy są chrześcijanami.

Zawsze na początku miesiąca pracownicy gromadzą się na wspólnej modlitwie, gdyż potrzebujemy Bożej mądrości i łaski, głosząc Ewangelię i służąc potrzebującym. Potrzebujemy też duchowej ochrony, pracując w rzeczywistości, gdzie atakowani bywamy przez okultyzm, czary, plotki, choroby i wypadki.

Reklamy

Kalendarz na rok 2018

Posted on Updated on

Zachęcamy do zakupu kalendarza w dużym formacie A3 (pionowy) na rok 2018. Zamówienia można składać, pisząc na mail: misje@wse.org.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 608 691 342.

Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przeznaczony na rozbudowę szkoły średniej w Ngezi, gdzie obecnie uczy się ponad 140 uczniów.

Szkoła jest bezpłatnie dostępna dla sierot. Sieroty w Ugandzie mają utrudniony dostęp do edukacji, bo często krewnych nie stać na opłaty szkolne.

Kompleksowa pomoc dla biednych rodzin

Posted on Updated on

Od przyszłego roku planujemy rozpocząć nową inicjatywę pomocy kompleksowej rodzinom sponsorowanych przez Polaków dzieci i młodzieży (naszych podopiecznych w Ugandzie).

Często te rodziny żyją w skrajnej biedzie i zmagają się ze zdobyciem środków na podstawowe potrzeby. Planujemy zatrudnić pracownika socjalnego, aby razem opracować strategię objęcia stałą pomocą danych rodzin, aby z czasem pomóc tym rodzinom wypracować sposób na utrzymanie się i stopniowe wychodzenie z biedy poprzez m.in. zakładanie małych biznesów i nowoczesne rolnictwo.

Biblie dla uczniów

Posted on Updated on

Dziękujemy bardzo za przesłanie datków na zakup Biblii dla uczniów szkoły „Timothy”.

Studenci byli bardzo szczęśliwi z powodu otrzymania swoich pierwszych Biblii w życiu.

„Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Psalm 119, 105) – niech to będzie udziałem w życiu tych chłopców i dobrym dziedzictwem na przyszłość.