Biblie dla uczniów

Posted on Updated on

Dziękujemy bardzo za przesłanie datków na zakup Biblii dla uczniów szkoły „Timothy”.

Studenci byli bardzo szczęśliwi z powodu otrzymania swoich pierwszych Biblii w życiu.

„Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Psalm 119, 105) – niech to będzie udziałem w życiu tych chłopców i dobrym dziedzictwem na przyszłość.

Reklamy