Dzień: 11 października 2017

Kompleksowa pomoc dla biednych rodzin

Posted on Updated on

Od przyszłego roku planujemy rozpocząć nową inicjatywę pomocy kompleksowej rodzinom sponsorowanych przez Polaków dzieci i młodzieży (naszych podopiecznych w Ugandzie).

Często te rodziny żyją w skrajnej biedzie i zmagają się ze zdobyciem środków na podstawowe potrzeby. Planujemy zatrudnić pracownika socjalnego, aby razem opracować strategię objęcia stałą pomocą danych rodzin, aby z czasem pomóc tym rodzinom wypracować sposób na utrzymanie się i stopniowe wychodzenie z biedy poprzez m.in. zakładanie małych biznesów i nowoczesne rolnictwo.

Reklamy