Życzenia świąteczne

Posted on Updated on

„Byli w tej krainie w polu pasterze czuwający i trzymający nocne straże nad stadem. Anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. I ogarnęła ich bojaźń wielka.

Rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego ludu, gdyż dziś narodził się wam w mieście Dawidowym Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie dziecię owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2:8-14).

Darczyńcom i Przyjaciołom naszej misji w Ugandzie życzymy, aby ten czas Świąt Bożego Narodzenia pobudził nas wszystkich do większego przylgnięcia do Boga. Niech nasze myśli, słowa i czyny wyrażają wdzięczność za dar Osoby Pana Jezusa i za wszystko, co mamy. Niech w naszym życiu widać owoce bliskości z Bogiem.

Reklamy