Dzień: 2 Maj 2018

Ewangelizacje od drzwi do drzwi

Posted on Updated on

Dwa lata temu Pan Bóg zachęcił nas do podjęcia wyzwania, by rozpocząć ewangelizację „od drzwi do drzwi” na wsiach, głównie w dystrykcie Kyenjojo. Kilkuosobowe grupy ewangelizacyjne wychodzą do wsi zazwyczaj 1-2 razy w tygodniu. Rozmawiają z przechodniami oraz wchodzą do domów, gdzie ich zaproszą.

Zazwyczaj ludzie chcą rozmawiać o Bogu i pragną, by ktoś się z nimi pomodlił. Rzadko zdarza się wrogie nastawienie.

 

Reklamy