Ewangelizacje od drzwi do drzwi

Posted on Updated on

Dwa lata temu Pan Bóg zachęcił nas do podjęcia wyzwania, by rozpocząć ewangelizację „od drzwi do drzwi” na wsiach, głównie w dystrykcie Kyenjojo. Kilkuosobowe grupy ewangelizacyjne wychodzą do wsi zazwyczaj 1-2 razy w tygodniu. Rozmawiają z przechodniami oraz wchodzą do domów, gdzie ich zaproszą.

Zazwyczaj ludzie chcą rozmawiać o Bogu i pragną, by ktoś się z nimi pomodlił. Rzadko zdarza się wrogie nastawienie.

 

Reklamy