Sukcesy w nauce

Posted on Updated on

 

Gratulujemy kolejnym młodym ludziom, sponsorowanym przez Polaków, którzy zdobyli wykształcenie na różnych kursach zawodowych.

Dla nich wiąże się to z dużą szansą na znalezienie dobrej pracy i pozyskanie środków na usamodzielnienie się.

Gereva jest z nami od wielu lat, był wspierany od dziecka. Jesteśmy z niego dumni i cieszymy się, że mogliśmy być opiekuńczą ręką Pana Boga w Jego życiu.

Reklamy