Dzień: 14 września 2018

Witamy w „Gate of Hope” (szkoła „Brama Nadziei”)

Posted on Updated on

Po czterech latach istnienia szkoły „Gate od Hope” („Brama Nadziei”) z Bożą pomocą i przychylnością darczyńców zdobyliśmy pieniądze, aby zrobić ogrodzenie szkoły oraz bramę wjazdową.

Podczas mojej styczniowej wizyty w Ugandzie kilka osób pytało mnie: „Honia, czy nie wydaje ci się to dziwne, że nazwa szkoły jest „Gate of Hope”, a my nie mamy żadnej bramy (ang. gate)? Dziwne mi się to nie wydawało wobec tak wielu innych priorytetów w misji.

Kolega zrobił projekt bramy i zaczęliśmy się modlić o środki na ogrodzenie i bramę. Teraz uczennice szkoły i nauczyciele są bardzo wdzięczni za ten dar, bo czują się bezpiecznie i wyjątkowo w szkole z tak piękną bramą wjazdową!

Obecnie uczy się w tej szkole ponad 80 uczennic.

Jest to miejsce ich przemiany, zdobywania wykształcenia, umacniania się w poczuciu własnej wartości i przyjmowania Bożej miłości. Jesteśmy z nich dumni, widząc jaką drogę przebyły, zostawiając za sobą życie bez Boga, bez nadziei i bez perspektyw.

Dzięki Bogu za „Gate of Hope” i dzięki Bogu za polskich darczyńców, bez których wsparcia ta szkoła nie mogłaby zaistnieć i funkcjonować.

Nadal mamy finansowe wyzwania na godne pensje dla nauczycieli i budowę kolejnego internatu, ale i w tym ufamy Panu Bogu. Jednocześnie dzielimy się tymi potrzebami z Wami, bo wśród Was jest wielu przyjaciół naszej misji i tych, którzy pragną wspierać sieroty, a od początku istnienia tej szkoły zwykle ponad 70% uczennic to sieroty, które bez pomocy od ludzi dobrej woli, nie miałyby szansy na zdobycie wykształcenia. Bywają takie wsie w Ugandzie, gdzie trudno znaleźć dziewczynę powyżej 17 roku życia, która by nie miała dziecka i nie byłaby porzucona przez ojca dziecka. Dając tym dziewczętom możliwość zdobycia zawodu, wspólnie ratujemy ich przyszłość.

 

 

P.S. Na pierwszym zdjęciu wraz z Honią Wąsowską stoją niektorzy wykonawcy ogrodzenia i bramy. Dziękujemy Pawłowi Wydra za nadzorowanie prac budowlanych i Filipowi Dzimwasha za bezpłatne zrobienie projektu bramy.

Reklamy