Kyanyaigaza

Posted on Updated on

IMG-20190526-WA0010Kolejną wioską, gdzie nasi ewangeliści głoszą regularnie Słowo Boże jest Kyanyaigaza. Brat Joseph Kusemererwa jest bardzo oddanym pasterzem w prowadzeniu swojej powiększającej się trzódki.

Dzięki Bożej łasce kupiliśmy działkę na budowę budynku kościoła, bo niewielki wynajmowany pokój staje się już zbyt mały, aby wszystkich pomieścić. Zbieramy pieniądze i wierzymy, że jeszcze w tym roku zobaczymy na tej działce budynek, w którym będzie oddawana cześć Jezusowi Chrystusowi, a ludzie będą wzrastać w wierze, stając się owocni dla Pana Boga.

IMG-20190526-WA0006