Dzień: 1 sierpnia 2019

Kozy dla wdów

Posted on Updated on

Kobusinge FlaviaMinęło już wiele czasu od ostatniej informacji na tematy pomocy dla wdów.

Od pół roku ograniczyliśmy rozdawanie kóz dla wdów, gdyż szukamy jeszcze lepszej opcji pomagania wdowom i kobietom samotnie wychowującym dzieci.

Wydaje się, że spośród różnych opcji, które wypróbowywaliśmy, najbardziej dochodowe jest zakładanie sklepów. Jednak w mniejszym stopniu kontynuujemy nadal przekazywanie kóz.