Dystrybucja żywności dla ubogich

Posted on Updated on

Otrzymaliśmy zgodę z biura prezydenta na dystrybucję żywności dla najuboższych i osób, którzy utracili źródła dochodów wskutek stanu epidemiologicznego związanego z Covid-19 w Ugandzie.
W tym tygodniu wraz z Lillian Kemigisa – dyrektorką naszej ugandyjskiej fundacji „Gate of Hope” i kilkoma pracownikami przekazaliśmy 39 paczek. Poruszamy się niepozornym samochodem osobowym, aby nie wzbudzać poruszenia w wioskach. Dzienna ilość odwiedzanych domów to około 15, gdyż są one położone w oddali od siebie i do wielu musimy dotrzeć pieszo, bo nie ma tam szerszych dróg. Nie wprowadzamy atmosfery pośpiechu, ale spędzamy z każdą rodziną dłuższą chwilę na rozmowie o ich sytuacji i o wierności Pana Boga, który się o nich zatroszczył przez polskich darczyńców, którzy ufundowali im te paczki, a naszym przywilejem jest je przekazać.

Naszym celem oprócz przekazywania paczek jest świadczenie o Bożej dobroci w tych rodzinach oraz zachęcanie ich do ufania Panu Bogu. Widzimy, że w miejscach do których trafiamy, ta żywność jest odpowiedzią na ich wielką potrzebę oraz ich modlitwę. Mamy możliwość przy tej okazji także głosić Ewangelię i modlić się z ludźmi.

Na zakończenie akcji przygotujemy szczegółowy raport dotyczący odwiedzonych rodzin.