Projekt rolniczo-edukacyjny

Posted on Updated on

Akcja pomocy rodzinom w kryzysie, którą od kwietnia stale kontynuujemy, sprowadziła nas do kilku refleksji, co mogłoby pomóc długofalowo ubogim ludziom, mieszkającym na wsiach. Jednym z pomysłów jest prowadzenie farmy edukacyjnej z dzienną szkołą umiejętności dla młodzieży i dorosłych, którzy nie skończyli żadnej szkoły i oprócz pracy w polu, nic więcej nie potrafią, z czego mogliby się utrzymać.

Planujemy zakupić na ten cel 2 hektary żyznej ziemi w cenie około 20 tys. zł w wiosce Nyarubingo oraz 2 hektary w cenie około 12 tys. zł w wiosce Kidoomi. Po zakupie działek będziemy zbierać środki na wybudowanie tam pomieszczeń szkolno-warsztatowych. Jeden kompleks będzie kosztować około 20-30 zł. dopiskiem FARMA EDUKACYJNA.