Wspieranie szkół biblijnych

Posted on Updated on

Od kilku miesięcy zacieśniliśmy współpracę z Hesed Worship Ministries w sprawach organizacji szkół biblijnych. Mieliśmy okazję uczestniczyć i wspierać kilka z nich w ostatnich miesiącach, niektóre odbyły się w obozach uchodźców. Mogliśmy dzielić się świadectwem wiary i głosić Słowo Boże w wielu miejscach.