Ania Siemczuk w Ugandzie

Posted on Updated on

Ostatnie dwa miesiące w naszej misji przebywała Ania Siemczuk, angażując się jako wolontariuszka w prowadzone przez nas projekty. Jesteśmy jej bardzo wdzięczni za poświęcony czas swojego życia na dzielenie się Bożą miłością. Zostawiła w sercach tutejszych ludzi trwały ślad.

Dziękujemy jej Społeczności i przyjaciołom za przyłączenie się swoimi finansami do zakupy Biblii dla dzieci z szkoły podstawowej i klubu dziecięgo oraz wsparcie innych projektów.

Zachęcamy do przeczytania refleksji z pobytu Ani Siemczuk.