Day: 27 września 2022

Goście z Polski :)

Posted on Updated on

We wrześniu przyjechały trzy osoby z Polski, by usłużyć modlitwą dzieciom w szkołach i w innych miejscach. Głosili Ewangelię, spotykali się z osobami na wsiach i modlili się o chorych w ich domach i w szpitalach. Wielu zostało uzdrowionych. Przemawiali też do uczniów i napotykanych ludzi.

Wizyta Darczyńców z Polski jest zawsze okazją do spotkania z „ich” ugandyjskimi dzieciakami, których wspierają poprzez projekt „Adopcja na odległość”. Towarzyszy temu zawsze ogromne wzruszenie.

Dziękujemy im za ich przyjazd i świadectwo służenia innym z radością.

.

Reklama