Życzenia noworoczne

Posted on Updated on

Kochani, dziękujemy za wszystkie wspólne poprzednie lata i na ten nowy rok 2023 składamy życzenia obfitości i powodzenia, dedykując Wam słowa z Psalmu 23:

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego (…) Orzeźwia moja duszę. Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach. Chociaż bym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną (…). Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich jest przeobfity.”

I dołączamy życzenia od dzieci z domu dziecka „Home Again” w Kaihurze wspieranych przez polskich darczyńców 🙂

https://youtube.com/shorts/HiDm13ir7jc

Reklama