Informacje

Wędka i ryba

Posted on Updated on

Dotarliśmy z żywnością już do około 260 rodzin w potrzebie. Zachęcamy do zapoznania się z tymi rodzinami, których opisy znajdują się w nowej zakładce Dystrybucja Żywności

Myślimy w jaki lepszy sposób moglibyśmy pomóc każdej rodzinie, która w kolejnych miesiącach nadal nie będzie mieć środków na życie. Cenne by było dać im nie tylko „rybę” ale także „wędkę” i dostarczyć każdej rodzinie finanse – około 200-500 złotych na rozpoczęcie małej działalności, która przyniesie im dochód. Będzie to hodowla zwierząt gospodarczych (kozy, świnie, kury, króliki), sadzonki na uprawę warzyw, wyplatanie koszyków, założenie sklepu z art. spożywczymi, handel odzieżą używaną, itp.). Można dokonywać wpłat na ten cel z dopiskiem „pomoc gospodarcza dla rodzin w kryzysie”. Tego rodzaju pomoc zbuduje ich poczucie wartości i poczucie sprawczości, że mogą przemóc swoją biedę. Już kiedyś wypróbowaliśmy to i przyniosło duże zmiany do życia rodzin, które teraz samodzielnie mogą się troszczyć o swe dzieci bez pomocy z zewnątrz (jak kobieta z tego zdjęcia).

Planujemy też wkrótce założyć coś na kształt kooperatywy rolniczej na wsiach, angażując rodziny, które nie mają własnych ogrodów. Takie miejsce da pracę ludziom i zaopatrzy ich we własne warzywa i zboże.