Historie sukcesu

Sukcesywnie będziemy tu zamieszczać historie pozytywnych zmian w życiu ubogich ludzi, które nastąpiły wskutek pomocy otrzymanej od polskich darczyńców. Tych historii są już tysiące na przestrzeni wszystkich lat naszej działalności dobroczynnej od 2007 roku w dystrykcie Kyenjojo, dlatego ku zachęcie i pamięci opiszemy chociaż niektóre.

POMOC UBOGIM W KWARANTANNIE COVID-19

DZIECI

RODZINY

CHORZY

GŁOSZENIE EWANGELII

SZKOŁY

DOMY DZIECKA

WDOWY I KOBIETY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCE DZIECI

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OWOCE POBYTÓW WOLONTARIUSZY