Inspiracja

„Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym,
w dniu nieszczęścia Pan go ocali.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu,
uczyni szczęśliwym na ziemi
i nie wyda go wściekłości jego wrogów.
Pan go pokrzepi na łożu boleści:
podczas choroby poprawi całe jego posłanie.”

Król Dawid Psalm 41, 2-4.

„Pożycza Bogu, kto dla biednych życzliwy.”
Król Salomon


Reklamy