Adopcja na odległość

Dzieci objęte projektem „Moje Dziecko z Ugandy”, czyli tzw. adopcji na odległość, mieszkają w kilku domach dziecka w Ugandzie.

Niektóre z nich są pod opieką organizacji „Burden Bearers” i mieszkają w domu dziecka „New Hope” w Kyenjojo.  Inne oczekujące na pomoc dzieci są z domu dziecka „Home Again” w Kaihurze, a opiekuje się nimi organizacja „Bringing Hope To The Family”.

Inne dzieci mieszkają w domach dziecka w wioskach Misandika i Kidoomi oraz w Kasozi.

Szczegółowe pytania w sprawie dzieci oczekujących obecnie na pomoc prosimy kierować na maila: misje@wse.org.pl