NGO

NGO – non govermental organizations – organizacje pozarządowe w Ugandzie, z którymi współpracujemy:

BRINGING HOPE TO THE FAMILY www.bringinghope.org

BURDEN BEARERS http://burdenbearers.wordpress.com/

GATE OF HOPE

POWER OF WORD