Radość z butów

Posted on Updated on

Niektóre z tych dzieci autentycznie chodziły szkoły boso, albo w klapkach. Szczególnie w porze deszczowej jest to uciążliwe i dokuczliwe z powodu błota i chłodu.

Zaspokajanie potrzeb ludzi w Ugandzie (np. kupowanie butów) przywodzi na myśl te wersety z Biblii: „Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2:15-17).

Reklamy

Budowa szkoły w Misandice

Posted on Updated on

Grupa wolontariuszy, którzy już kilkakrotnie byli w Ugandzie, zainspirowani potrzebami dzieci ze szkoły „Power of Word” w wiosce Misandika, postanowili zaangażować się w pozyskanie środków na budowę dla nich murowanej szkoły. Chcielibyśmy podziękować za podjęcie tej inicjatywy Adamowi i ludziom dobrej woli z Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej.

Cieszymy się, że w tej szkole dzieci nie tylko będą się uczyć w godnych warunkach, ale także poznawać lepiej Pana Boga.

Pomaganie w wychodzeniu z ubóstwa

Posted on Updated on

Na różne sposoby wspomagamy ubogich w Ugandzie, szczególnie matki samotnie wychowujące dzieci i wdowy, których nie stać na posyłanie dzieci do szkoły. Do tej pory głównie umożliwialiśmy naukę ich dzieciom, rozdawaliśmy paczki żywnościowe i dary rzeczowe ubogim oraz dodatkowo kozy wdowom, a także parę razy przekazaliśmy środki na rozpoczęcie biznesów przez kilka rodzin.

Doszliśmy do wniosku, że tylko zastosowanie kilku elementów równocześnie sprawi powodzenie w powolnym, ale konsekwentnym wychodzeniu z ubóstwa: 1. staranne wybranie ubogich rodzin, wdów, matek samotnie wychowujących dzieci, którzy naprawdę chcą zmiany i są gotowi na podjęcie pracy; 2. regularne spotykanie się ich wszystkich w grupie na wspólnej modlitwie i rozmowach o talentach i pomysłach na biznes; 3. przeprowadzenie dla nich szkoleń biznesowych, motywacyjnych i budujących poczucie własnej wartości; 4. przekazanie kapitału początkowego (około $150-$250) na rozkręcenie biznesu; 5. regularne doglądanie tych rodzin, aby ich zachęcać i monitorować w rozwoju ich biznesów.

Nasza motywacja płynie z Biblii: „Bierzcie w opiekę biedaka i sierotę. Ubogiemu i potrzebującemu okażcie sprawiedliwość. Ratujcie biedaka i nędzarza” (Psalm 82:3-4).

Od stycznia planujemy objąć kilkanaście nowych rodzin z wioski Hakatoma właśnie tego rodzaju kompleksową pomocą. Obecnie szukamy ludzi, którzy mogliby poprowadzić szkolenia dla tych rodzin.

Jeżeli ktoś chciałby finansowo wesprzeć ten projekt, to prosimy o wpłaty z dopiskiem: „biznes dla ubogich”. Jeśli ktoś chciałby wyjechać to Ugandy, aby zaoferować fachowe szkolenia dla tych rodzin, to prosimy o kontakt na maila: misje@wse.org.pl

Operacja Briana

Posted on Updated on

W październiku odbyła się operacja na stopie chłopca, o którym pisaliśmy we wrześniu

Zanim Brian pojechał na wizytę lekarską, zostały mu kupione ubrania (to jego jedyne nowe ubrania). Po raz pierwszy też miał na nogach buty, a ma 7 lat.

Brian był szczęśliwy z powodu tej operacji, gdyż wyznał, że czasem ludzie się śmiali z jego stopy i on przez to wielokrotnie płakał i marzył, aby mieć stopę taką, jak inni ludzie.

Sytuacja Briana jest dla nas przykładem, jak Pan Bóg troszczy się o ubogich i stawia na ich drodze życia tych, którzy mogą zaspokoić ich potrzebę.

„Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą” (1J 3:17-18).

Pracownicy misji w Ugandzie

Posted on Updated on

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za naszych pracowników w Ugandzie. Obecnie zatrudniamy 51 osoby plus kilku pracowników budowlanych. Większość pracowników to nauczyciele w trzech szkołach, które założyliśmy w ciągu ostatnich czterech lat. Prawie wszyscy są chrześcijanami.

Zawsze na początku miesiąca pracownicy gromadzą się na wspólnej modlitwie, gdyż potrzebujemy Bożej mądrości i łaski, głosząc Ewangelię i służąc potrzebującym. Potrzebujemy też duchowej ochrony, pracując w rzeczywistości, gdzie atakowani bywamy przez okultyzm, czary, plotki, choroby i wypadki.

Kalendarz na rok 2018

Posted on Updated on

Zachęcamy do zakupu kalendarza w dużym formacie A3 (pionowy) na rok 2018. Zamówienia można składać, pisząc na mail: misje@wse.org.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 608 691 342.

Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przeznaczony na rozbudowę szkoły średniej w Ngezi, gdzie obecnie uczy się ponad 140 uczniów.

Szkoła jest bezpłatnie dostępna dla sierot. Sieroty w Ugandzie mają utrudniony dostęp do edukacji, bo często krewnych nie stać na opłaty szkolne.

Kompleksowa pomoc dla biednych rodzin

Posted on Updated on

Od przyszłego roku planujemy rozpocząć nową inicjatywę pomocy kompleksowej rodzinom sponsorowanych przez Polaków dzieci i młodzieży (naszych podopiecznych w Ugandzie).

Często te rodziny żyją w skrajnej biedzie i zmagają się ze zdobyciem środków na podstawowe potrzeby. Planujemy zatrudnić pracownika socjalnego, aby razem opracować strategię objęcia stałą pomocą danych rodzin, aby z czasem pomóc tym rodzinom wypracować sposób na utrzymanie się i stopniowe wychodzenie z biedy poprzez m.in. zakładanie małych biznesów i nowoczesne rolnictwo.