Rok 2008

Podjęte inicjatywy w Ugandzie w 2008 roku dzięki pomocy polskich Darczyńców:

 • Kilkoro dzieci z domu dziecka „Home Again” zostało objęte projektem adopcji na odległość, wskutek czego polepszyło się żywienie i opieka medyczna w tym domu dziecka. Zostały też opłacone czesne za szkoły dzieci.
 • Została zakupiona ziemia pod uprawę warzyw dla domu dziecka „Home Again”.
 • Zostały zakupione kurczaki do hodowli przy domu dziecka „Home Again” jako projekt, mający przynieść dochód w przyszłości
 • Szkoła zawodowa „Dorcus” działająca przy „Bringing Hope” w Kaihurze zaczęła otrzymywać regularne, comiesięczne wsparcie, które pozwoliło na opłacenie nauczycieli oraz zakup jedzenia.
 • Zostały zakupione łóżka dla internatu szkoły zawodowej „Dorcus”.
 • Organizacja „Bringing Hope” kilkakrotnie otrzymała wsparcie na bieżące funkcjonowanie.
 • Dom dziecka „New Hope” w Kyenjojo otrzymał kilkakrotne wsparcie na jedzenie, odzież i czesne za szkoły dzieci.
 • Zakupiliśmy Biblie, moskitiery, buty i odzież dla potrzebujących w Ugandzie.
 • Opłacaliśmy kurs fryzjerski dla jednej wdowy.
 • Cztery pierwsze dziewczęta i jednego chłopaka wysłaliśmy na kursy zawodowe. Ich polscy darczyńcy opłacali co miesiąc ich czesne za szkoły w kwocie 100-200 zł.
 • Kilkakrotnie były wysłane pieniądze, aby kupić specjalną żywność dla dzieci zakażonych wirusem HIV.
 • Jedna wdowa otrzymała wsparcie finansowe na rozpoczęcie małego biznesu.
 • Kupiliśmy kilka łóżek i materace dla 9 dzieci jednej wdowy.
 • Została zakupiona krowa dla jednej wdowy.
 • Inna wdowa z siódemką dzieci otrzymywała comiesięczne wsparcie.
Reklama