Rok 2016

SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W UGANDZIE W ROKU 2016

w wersji pdf można otworzyć tutaj Misja Brama Nadziei – Sprawozdanie rok 2016

Reklama