Rok 2013

SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W ROKU 2013

To niezwykłe, że kończy się już szósty rok naszych działań misyjnych w Ugandzie. Tak wiele dobrego mogło się tam wydarzyć w poprzednich latach dzięki pomocy płynącej od Wszechmogącego Dobrego Boga przez ręce polskich darczyńców.

Chcielibyśmy, aby ten siódmy rok pracy na rzecz biednych, sierot, wdów i potrzebujących w Ugandzie był jeszcze bardziej przełomowy w naszej misji pod wieloma względami.

Mamy nowe plany związane z rozwojem tej pracy. Przede wszystkim niedawno założyliśmy Centrum Edukacyjne „Brama Nadziei” („Gate of Hope”) w wiosce Kaihura. Od lutego br. rozpoczniemy tam szkołę zawodową dla przedszkolanek oraz szkołę biblijną. Te działania nie są pod patronatem żadnej ugandyjskiej organizacji, lecz naszą polską samodzielną inicjatywą.

Mieliśmy pragnienie założenia takiej właśnie chrześcijańskiej szkoły zawodowej do nauczycieli i przedszkolanek od około dwóch lat, lecz dopiero w ubiegłym roku udało nam się poczynić przygotowania ku temu. Nazwę „Brama Nadziei” wzięliśmy z księgi Ozeasza 2, 17. Jest tam mowa o tym, że Pan Bóg zamienia dolinę Akor (Achor), która symbolicznie oznacza miejsce nieszczęścia, smutku, przygnębienia, beznadziei, pustki, itp. na bramę nadziei. Rozpoznajemy, że wielu młodych ludzi w Ugandzie, szczególnie będących sierotami, znajdują się właśnie w takiej “dolinie Akor”.

Wierzymy więc, że poprzez naukę i pobyt w tym Centrum Edukacyjnym “Brama Nadziei” będą w stanie przezwyciężyć swe trudności i zostaną natchnieni nową nadzieją na przyszłość. Planujemy bowiem, aby oni uczestniczyli nie tylko w zajęciach dotyczących zdobywania zawodu, ale także w lekcjach biblijnych oraz różnych seminariach, konferencjach i szkoleniach chrześcijańskich. W Ugandzie chrześcijanie często mają powierzchowną wiarę i brakuje im wyrobionego charakteru. Pragniemy pomóc im odnaleźć swą tożsamość w Panu Bogu.

Poza tym pragniemy uczyć młodzież, wdowy i samotne matki biblijnego podejścia do finansów oraz przedsiębiorczości, gdyż takich umiejętności bardzo brakuje Ugandyjczykom. Tego rodzaju szkolenia pomogą im znaleźć drogę do finansowego usamodzielnienia się.

Innymi planami na rok 2014 jest głównie kontynuowanie projektów pomocy, podjętych do tej pory oraz założenie kilku chrześcijańskich przedszkoli na wsiach.

A oto główne inicjatywy, które miały miejsce w Ugandzie w minionym roku.

 1. Adopcja na odległość – łącznie 155 dzieci było regularnie miesięcznie utrzymywanych. Przebywają w czterech różnych domach dziecka oraz w rodzinach. Mają opłacone jedzenie i czesne za szkoły.
 2. Miesięczne finansowanie czterech szkół chrześcijańskich, w których łącznie uczy się około 350 dzieci.
 3. Finansowanie sześciu chrześcijańskich przedszkoli na wsiach, gdzie łącznie uczy się około 250 dzieci.
 4. Umożliwienie nauki zawodu dla 35 młodych ludzi, w większości sierot, którzy uczyli się i studiowali na różnych kierunkach.
 5. Okresowe finansowanie szkoły zawodowej „New Life” w Kyenjojo.
 6. Liczne i rozmaite akcje finansowej, merytorycznej i duchowej pomocy sierotom i wdowom.
 7. Zakup około 40 kóz jako biznes dla wdów.
 8. Przekazanie dziesiątek Biblii i moskitier oraz setek butów dla najuboższych.
 9. Finansowe wspieranie służb kilku pastorów i misjonarzy.
 10. Dofinansowanie dożywiania dzieci chorych na AIDS/HIV.
 11. Finansowanie i organizowanie chrześcijańskich szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i studentów.
 12. Doposażanie szkół (np. w tablice, ławki) i domów dziecka (np. w łóżka i materace).
 13. Remont niebezpiecznego odcinka drogi do szkoły.
 14. Dokończenie budowy domu dziecka „House of Comfort”.
 15. Remont i malowanie szkoły „Hope Academy” oraz zebranie środków na dobudowę kilku klas szkolnych.
 16. Zbudowanie polskiego domu misyjnego.
 17. Zakup około 150 prezentów świątecznych dla dzieci z domów dziecka.
 18. Przesłanie do Ugandy około 30 paczek z Polski.

 19. Do Ugandy przyjechało 24 polskich wolontariuszy na pobyty krótko i długoterminowe.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, bo w roku 2013 Polacy przyczynili się modlitwą, dobrą radą i swymi finansami do tego, aby tak wiele dobrych rzeczy się dokonało. Ogromnie dziękujemy za jakikolwiek wkład w rozwój misji w Ugandzie.

Na Nowy Rok 2014 modlimy się o to, by Pan Wam błogosławił i by Was strzegł, aby Pan rozpromienił swoje oblicze nad Wami i żeby był Wam łaskawy, aby Pan wciąż jako dobry Ojciec skierowywał na was swoje oblicze i abym dawał Wam pokój w każdej dziedzinie życia, w relacjach, w zdrowiu oraz z finansach.

Modlimy się też dla Was o wypełnienie Słowa wypowiedzianego przez Pana Jezusa Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Wielu z Was na różny sposób w minionym roku okazało miłosierdzie potrzebującym w Ugandzie, niech dobry Bóg Was za to wynagrodzi.

Życzymy Wam i sobie, abyśmy w tym Nowym Roku wykorzystali każdą sposobność, by zbliżyć się do Pana Boga, aby Go lepiej poznać i być z Nim w bliskiej relacji.

Życzymy, abyśmy wszyscy byli bardziej wrażliwi na ludzi wokół nas, bo „wszystko, cokolwiek uczyniliśmy jednemu z tych najmniejszych, uczyniliśmy Panu Jezusowi” (por. Mt 25, 40).

Niech ten Nowy Rok dla każdego z nas obfituje w powodzenie, zdrowie, wytrwałość i siłę do pokonywania trudności, niesłabnącą wiarę w oczekiwaniu na przełomy i wdzięczność, bo w każdym położeniu powinniśmy dziękować Panu Bogu (por. 1 Tes 5, 18).

Reklama