Rok 2014

SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W ROKU 2014

Dzięki finansowej pomocy polskich Darczyńców i łasce Pana Boga w roku 2014 mogliśmy na różne sposoby pomagać potrzebującym w Ugandzie.

Kontynuowaliśmy pomoc dzieciom i młodzieży, szczególnie sierotom, w ramach adopcji na odległość poprzez zakup jedzenia, odzieży, leków, przyborów szkolnych i opłaty czesnego za szkołę.

Wspieraliśmy też kilka domów dziecka oraz szkół i przedszkoli.

Kolejni młodzi ludzie pozbawieni nadziei i możliwości edukacji mogli pójść na kursy zawodowe, po skończeniu których znajdą pracę i będą mogli utrzymać siebie i swoje rodziny.

Zostało zorganizowanych kilkanaście „konferencji”, czyli spotkań na wsiach, podczas których dzieci usłyszały Ewangelię, otrzymały smaczny posiłek oraz odzież, buty, przybory szkolne, itd. W ten sposób dotarliśmy do około 1000 dzieci.

Zostało rozdanych potrzebującym wiele kóz, Biblii, butów, pościeli, materacy, łóżek, ławek szkolnych, i wiele innych rzeczy. Służby kilku pastorów były regularnie wspierane.

Wybudowaliśmy kilkanaście różnych budynków: m.in. dom dziecka, pomieszczenia szkolne i przedszkolne, latryny oraz dom dla wdowy. Ukończyliśmy także budowę i wyposażenie polskiego domu misyjnego w Kaihurze oraz Domu Samotnej Matki „Agape” dla młodocianych matek z dziećmi.

W ubiegłym roku do Ugandy wybrało się kilkudziesięciu polskich wolontariuszy, którzy mogli pomóc tamtejszym ludziom na różne sposoby.

Przysłano z Polski wiele paczek z odzieżą, butami, przyborami szkolnymi, kocami, ręcznikami, pościelą, jedzeniem, itd., które zostały rozdane najuboższym. W okresie Świąt Bożego Narodzenia zostało przekazanych dużo paczek świątecznych, szczególnie biednym dzieciom, sierotom i wdowom.

Niemożliwe jest opisane wszystkiego w takim krótkim liście. Dziękujemy Panu Bogu, że stawia na naszej drodze w Ugandzie ludzi w ekstremalnie ciężkich sytuacjach, którym możemy okazać miłość i dzięki pomocy finansowej polskich Darczyńców przynieść nadzieję dla ich życia, poprawić warunki bytowe, zapewnić jedzenie, odzież, dach nad głową, a dzieciom możliwość pójścia do szkoły.

Na początku ubiegłego roku powołaliśmy w Kyenjojo oddział polskiej misji i zarejestrowaliśmy fundację NGO „Gate of Hope” („Brama Nadziei”). Następnie w ramach jej celów statutowych utworzyliśmy szkołę dla nauczycieli i przedszkolanek zwaną Education Centre „Gate of Hope” w Kaihurze oraz przedszkole „King David” w wiosce Hakatoma. W tym roku przygotowywujemy się do założenia szkoły podstawowej i średniej. Wszystkie cztery instytucje edukacyjne są chrześcijańskie i istnieją nie tylko po to, aby dzieci i młodzież mogli zdobywać tam dobre wykształcenie w bezpiecznym otoczeniu, lecz aby także mogli lepiej poznawać Pana Jezusa i wzrastać w wierze.

Naszymi celami na ten rok jest głównie kontynuowanie pomocy sierotom w ramach adopcji na odległość, fundowanie kursów zawodowych młodzieży w projekcie „Nadzieja przez Edukację” oraz organizowanie konferencji dla dzieci na wsiach. Jak również to wszystko, w jaki sposób w minionym roku mieliśmy przywilej wypełniać polecenie z Pisma Świętego: „Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!” (Ps 82:3) oraz „otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych! Pomóż im, sądź sprawiedliwie, osłoń ubogich i biednych” (Prz 31:8-9).

Ogromnie dziękujemy za przyłączenie się do nas i okazanie współczucia Ugandyjczykom w potrzebie poprzez darowiznę, modlitwę oraz w jakikolwiek inny sposób. Cieszymy się, że razem możemy pomagać, czyniąc to, co się Panu Bogu podoba: „jeśliby był u ciebie jakiś ubogi (…), to nie zamkniesz swego serca i nie zaciśniesz swojej ręki przed nim” (Pwt 15:7).

Reklama