Pomaganie w wychodzeniu z ubóstwa

Posted on Updated on

Na różne sposoby wspomagamy ubogich w Ugandzie, szczególnie matki samotnie wychowujące dzieci i wdowy, których nie stać na posyłanie dzieci do szkoły. Do tej pory głównie umożliwialiśmy naukę ich dzieciom, rozdawaliśmy paczki żywnościowe i dary rzeczowe ubogim oraz dodatkowo kozy wdowom, a także parę razy przekazaliśmy środki na rozpoczęcie biznesów przez kilka rodzin.

Doszliśmy do wniosku, że tylko zastosowanie kilku elementów równocześnie sprawi powodzenie w powolnym, ale konsekwentnym wychodzeniu z ubóstwa: 1. staranne wybranie ubogich rodzin, wdów, matek samotnie wychowujących dzieci, którzy naprawdę chcą zmiany i są gotowi na podjęcie pracy; 2. regularne spotykanie się ich wszystkich w grupie na wspólnej modlitwie i rozmowach o talentach i pomysłach na biznes; 3. przeprowadzenie dla nich szkoleń biznesowych, motywacyjnych i budujących poczucie własnej wartości; 4. przekazanie kapitału początkowego (około $150-$250) na rozkręcenie biznesu; 5. regularne doglądanie tych rodzin, aby ich zachęcać i monitorować w rozwoju ich biznesów.

Nasza motywacja płynie z Biblii: „Bierzcie w opiekę biedaka i sierotę. Ubogiemu i potrzebującemu okażcie sprawiedliwość. Ratujcie biedaka i nędzarza” (Psalm 82:3-4).

Od stycznia planujemy objąć kilkanaście nowych rodzin z wioski Hakatoma właśnie tego rodzaju kompleksową pomocą. Obecnie szukamy ludzi, którzy mogliby poprowadzić szkolenia dla tych rodzin.

Jeżeli ktoś chciałby finansowo wesprzeć ten projekt, to prosimy o wpłaty z dopiskiem: „biznes dla ubogich”. Jeśli ktoś chciałby wyjechać to Ugandy, aby zaoferować fachowe szkolenia dla tych rodzin, to prosimy o kontakt na maila: misje@wse.org.pl

Reklamy

Operacja Briana

Posted on Updated on

W październiku odbyła się operacja na stopie chłopca, o którym pisaliśmy we wrześniu

Zanim Brian pojechał na wizytę lekarską, zostały mu kupione ubrania (to jego jedyne nowe ubrania). Po raz pierwszy też miał na nogach buty, a ma 7 lat.

Brian był szczęśliwy z powodu tej operacji, gdyż wyznał, że czasem ludzie się śmiali z jego stopy i on przez to wielokrotnie płakał i marzył, aby mieć stopę taką, jak inni ludzie.

Sytuacja Briana jest dla nas przykładem, jak Pan Bóg troszczy się o ubogich i stawia na ich drodze życia tych, którzy mogą zaspokoić ich potrzebę.

„Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą” (1J 3:17-18).

Pracownicy misji w Ugandzie

Posted on Updated on

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za naszych pracowników w Ugandzie. Obecnie zatrudniamy 51 osoby plus kilku pracowników budowlanych. Większość pracowników to nauczyciele w trzech szkołach, które założyliśmy w ciągu ostatnich czterech lat. Prawie wszyscy są chrześcijanami.

Zawsze na początku miesiąca pracownicy gromadzą się na wspólnej modlitwie, gdyż potrzebujemy Bożej mądrości i łaski, głosząc Ewangelię i służąc potrzebującym. Potrzebujemy też duchowej ochrony, pracując w rzeczywistości, gdzie atakowani bywamy przez okultyzm, czary, plotki, choroby i wypadki.

Kalendarz na rok 2018

Posted on Updated on

Zachęcamy do zakupu kalendarza w dużym formacie A3 (pionowy) na rok 2018. Zamówienia można składać, pisząc na mail: misje@wse.org.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 608 691 342.

Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przeznaczony na rozbudowę szkoły średniej w Ngezi, gdzie obecnie uczy się ponad 140 uczniów.

Szkoła jest bezpłatnie dostępna dla sierot. Sieroty w Ugandzie mają utrudniony dostęp do edukacji, bo często krewnych nie stać na opłaty szkolne.

Kompleksowa pomoc dla biednych rodzin

Posted on Updated on

Od przyszłego roku planujemy rozpocząć nową inicjatywę pomocy kompleksowej rodzinom sponsorowanych przez Polaków dzieci i młodzieży (naszych podopiecznych w Ugandzie).

Często te rodziny żyją w skrajnej biedzie i zmagają się ze zdobyciem środków na podstawowe potrzeby. Planujemy zatrudnić pracownika socjalnego, aby razem opracować strategię objęcia stałą pomocą danych rodzin, aby z czasem pomóc tym rodzinom wypracować sposób na utrzymanie się i stopniowe wychodzenie z biedy poprzez m.in. zakładanie małych biznesów i nowoczesne rolnictwo.

Biblie dla uczniów

Posted on Updated on

Dziękujemy bardzo za przesłanie datków na zakup Biblii dla uczniów szkoły „Timothy”.

Studenci byli bardzo szczęśliwi z powodu otrzymania swoich pierwszych Biblii w życiu.

„Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Psalm 119, 105) – niech to będzie udziałem w życiu tych chłopców i dobrym dziedzictwem na przyszłość.

Działka rolnicza

Posted on Updated on

Z ogromną radością możemy poinformować, że udało się nam kupić działkę rolniczą. Jest to dla naszej misji wielka ulga, gdyż z powodu prowadzenia kilku szkół z internatami i wspierania kilku domów dziecka, koszty wyżywienia podopiecznych coraz bardziej przerastają nasze obecne możliwości finansowe. Ceny niektórych produktów żywnościowych w Ugandzie w ostatnich latach wzrosły nawet o 100%. Uprawianie własnych warzyw pomoże nam zaoszczędzić na wyżywieniu co najmniej połowę dotychczasowych kosztów wyżywienia.