Wolontariusze

Posted on Updated on

Witamy w Ugandzie w naszej misji ekipę pięciu wspaniałych mężczyzn, którzy mają intensywnie zaplanowany trzytygodniowy pobyt.

Zaplanowali wiele wyjazdów i możliwości głoszenia Słowa Bożego, m.in. na naszej dorocznej młodzieżowej konferencji.

Zajęli się też budową konstrukcji dachu na nowej szkole
w Misandice, za co im bardzo dziękujemy oraz wszystkim fundatorom tego dachu. Można obejrzeć filmik

Reklamy

Radość z butów

Posted on Updated on

Niektóre z tych dzieci autentycznie chodziły szkoły boso, albo w klapkach. Szczególnie w porze deszczowej jest to uciążliwe i dokuczliwe z powodu błota i chłodu.

Zaspokajanie potrzeb ludzi w Ugandzie (np. kupowanie butów) przywodzi na myśl te wersety z Biblii: „Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2:15-17).

Budowa szkoły w Misandice

Posted on Updated on

Grupa wolontariuszy, którzy już kilkakrotnie byli w Ugandzie, zainspirowani potrzebami dzieci ze szkoły „Power of Word” w wiosce Misandika, postanowili zaangażować się w pozyskanie środków na budowę dla nich murowanej szkoły. Chcielibyśmy podziękować za podjęcie tej inicjatywy Adamowi i ludziom dobrej woli z Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej.

Cieszymy się, że w tej szkole dzieci nie tylko będą się uczyć w godnych warunkach, ale także poznawać lepiej Pana Boga.

Pomaganie w wychodzeniu z ubóstwa

Posted on Updated on

Na różne sposoby wspomagamy ubogich w Ugandzie, szczególnie matki samotnie wychowujące dzieci i wdowy, których nie stać na posyłanie dzieci do szkoły. Do tej pory głównie umożliwialiśmy naukę ich dzieciom, rozdawaliśmy paczki żywnościowe i dary rzeczowe ubogim oraz dodatkowo kozy wdowom, a także parę razy przekazaliśmy środki na rozpoczęcie biznesów przez kilka rodzin.

Doszliśmy do wniosku, że tylko zastosowanie kilku elementów równocześnie sprawi powodzenie w powolnym, ale konsekwentnym wychodzeniu z ubóstwa: 1. staranne wybranie ubogich rodzin, wdów, matek samotnie wychowujących dzieci, którzy naprawdę chcą zmiany i są gotowi na podjęcie pracy; 2. regularne spotykanie się ich wszystkich w grupie na wspólnej modlitwie i rozmowach o talentach i pomysłach na biznes; 3. przeprowadzenie dla nich szkoleń biznesowych, motywacyjnych i budujących poczucie własnej wartości; 4. przekazanie kapitału początkowego (około $150-$250) na rozkręcenie biznesu; 5. regularne doglądanie tych rodzin, aby ich zachęcać i monitorować w rozwoju ich biznesów.

Nasza motywacja płynie z Biblii: „Bierzcie w opiekę biedaka i sierotę. Ubogiemu i potrzebującemu okażcie sprawiedliwość. Ratujcie biedaka i nędzarza” (Psalm 82:3-4).

Od stycznia planujemy objąć kilkanaście nowych rodzin z wioski Hakatoma właśnie tego rodzaju kompleksową pomocą. Obecnie szukamy ludzi, którzy mogliby poprowadzić szkolenia dla tych rodzin.

Jeżeli ktoś chciałby finansowo wesprzeć ten projekt, to prosimy o wpłaty z dopiskiem: „biznes dla ubogich”. Jeśli ktoś chciałby wyjechać to Ugandy, aby zaoferować fachowe szkolenia dla tych rodzin, to prosimy o kontakt na maila: misje@wse.org.pl

Operacja Briana

Posted on Updated on

W październiku odbyła się operacja na stopie chłopca, o którym pisaliśmy we wrześniu

Zanim Brian pojechał na wizytę lekarską, zostały mu kupione ubrania (to jego jedyne nowe ubrania). Po raz pierwszy też miał na nogach buty, a ma 7 lat.

Brian był szczęśliwy z powodu tej operacji, gdyż wyznał, że czasem ludzie się śmiali z jego stopy i on przez to wielokrotnie płakał i marzył, aby mieć stopę taką, jak inni ludzie.

Sytuacja Briana jest dla nas przykładem, jak Pan Bóg troszczy się o ubogich i stawia na ich drodze życia tych, którzy mogą zaspokoić ich potrzebę.

„Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą” (1J 3:17-18).

Pracownicy misji w Ugandzie

Posted on Updated on

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za naszych pracowników w Ugandzie. Obecnie zatrudniamy 51 osoby plus kilku pracowników budowlanych. Większość pracowników to nauczyciele w trzech szkołach, które założyliśmy w ciągu ostatnich czterech lat. Prawie wszyscy są chrześcijanami.

Zawsze na początku miesiąca pracownicy gromadzą się na wspólnej modlitwie, gdyż potrzebujemy Bożej mądrości i łaski, głosząc Ewangelię i służąc potrzebującym. Potrzebujemy też duchowej ochrony, pracując w rzeczywistości, gdzie atakowani bywamy przez okultyzm, czary, plotki, choroby i wypadki.

Kalendarz na rok 2018

Posted on Updated on

Zachęcamy do zakupu kalendarza w dużym formacie A3 (pionowy) na rok 2018. Zamówienia można składać, pisząc na mail: misje@wse.org.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 608 691 342.

Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przeznaczony na rozbudowę szkoły średniej w Ngezi, gdzie obecnie uczy się ponad 140 uczniów.

Szkoła jest bezpłatnie dostępna dla sierot. Sieroty w Ugandzie mają utrudniony dostęp do edukacji, bo często krewnych nie stać na opłaty szkolne.