Kalendarz na rok 2018

Posted on Updated on

Zachęcamy do zakupu kalendarza w formacie A3 (pionowy) na rok 2018. Zamówienia można składać, pisząc na mail: misje@wse.org.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 608 691 342.

Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przeznaczony na rozbudowę szkoły średniej w Ngezi, gdzie obecnie uczy się ponad 140 uczniów.

Szkoła jest bezpłatnie dostępna dla sierot, dzięki pomocy polskich darczyńców.

Reklamy

Kompleksowa pomoc dla biednych rodzin

Posted on Updated on

Od przyszłego roku planujemy rozpocząć nową inicjatywę pomocy kompleksowej rodzinom sponsorowanych przez Polaków dzieci i młodzieży (naszych podopiecznych w Ugandzie).

Często te rodziny żyją w skrajnej biedzie i zmagają się ze zdobyciem środków na podstawowe potrzeby. Planujemy zatrudnić pracownika socjalnego, aby razem opracować strategię objęcia stałą pomocą danych rodzin, aby z czasem pomóc tym rodzinom wypracować sposób na utrzymanie się i stopniowe wychodzenie z biedy poprzez m.in. zakładanie małych biznesów i nowoczesne rolnictwo.

Biblie dla uczniów

Posted on Updated on

Dziękujemy bardzo za przesłanie datków na zakup Biblii dla uczniów szkoły „Timothy”.

Studenci byli bardzo szczęśliwi z powodu otrzymania swoich pierwszych Biblii w życiu.

„Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Psalm 119, 105) – niech to będzie udziałem w życiu tych chłopców i dobrym dziedzictwem na przyszłość.

Działka rolnicza

Posted on Updated on

Z ogromną radością możemy poinformować, że udało się nam kupić działkę rolniczą. Jest to dla naszej misji wielka ulga, gdyż z powodu prowadzenia kilku szkół z internatami i wspierania kilku domów dziecka, koszty wyżywienia podopiecznych coraz bardziej przerastają nasze obecne możliwości finansowe. Ceny niektórych produktów żywnościowych w Ugandzie w ostatnich latach wzrosły nawet o 100%. Uprawianie własnych warzyw pomoże nam zaoszczędzić na wyżywieniu co najmniej połowę dotychczasowych kosztów wyżywienia.

Wolontariat w naszej misji

Posted on Updated on

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwości wzięcia udziału w wolontariacie w naszej misji w Ugandzie. Kliknij WOLONTARIAT

Od 2008 roku w naszej misji w Ugandzie było na wolontariacie ponad 100 Polaków, a niektórzy z nich wracali potem do Ugandy po kilka razy.

Chłopiec z chorą nogą

Posted on Updated on

Napotkaliśmy w wiosce na chłopca z chorą nogą, który doświadczył poparzenia, kiedy był dzieckiem. Chcielibyśmy mu pomóc. On nawet nie chodzi do szkoły.

Jeśli ktoś pragnął by wspomóc koszt diagnozy jego przypadku oraz późniejszą operację, prosimy o wpłaty na KONTO z dopiskiem „na leczenie dzieci w Ugandzie”.

Z góry bardzo dziękujemy!

Piłki i zabawki

Posted on Updated on

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przekazali piłki i zabawki dla dzieci i młodzieży w Ugandzie. Przy okazji dziękujemy też bardzo za ufundowanie stroju piłkarskiego dla drużyny naszej szkoły „Timothy” (na zdjęciu obok).

Zwykle dzieci w Ugandzie robią sobie piłki z worka foliowego i do środka wkładają suche liście. Tym razem miały wielką radość z otrzymania prawdziwych piłek.