Rok 2017

Główne projekty pomocowe w Ugandzie planowane w 2017 roku:

 1. Adopcja na odległość – znalezienie sponsorów dla kolejnych 30 dzieci.
 2. Finansowanie sześciu szkół chrześcijańskich, w których łącznie uczy się około 800 dzieci.
 3. Umożliwienie nauki zawodu dla 20 młodych ludzi, w większości sierot.
 4. Zakup działki rolniczej.
 5. Kontynuowanie rozbudowy szkoły średniej w Ngezi.
 6. Budowa internatu dla chłopców.
 7. Finansowanie i organizowanie chrześcijańskich szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i studentów.
 8. Zakup busa.
 9. Utworzenie szkoły biblijno-zawodowej dla chłopców.
 10. Przekazywanie Biblii, moskitier i butów dla najuboższych.
 11. Kontynuowanie akcji ewangelizacyjnych.
 12. Budowa dwóch studni.
 13. Zakup około 40 kóz jako biznes dla wdów.
 14. Rozbudowa szkoły podstawowej w Hakatomie.
 15. Liczne i rozmaite akcje finansowej, merytorycznej i duchowej pomocy sierotom i wdowom.
 16. Akcja świątecznej pomocy.
 17. Wyjazdy wolontariuszy.
Reklama