Rok 2020

Główne projekty pomocowe w Ugandzie zrealizowane w 2020 roku w naszej misji:

 1. Adopcja na odległość 500 dzieci.
 2. Pomoc żywieniowa rodzinom w kryzysie – ofiarom lockdown w pandemii Covid.
 3. Wsparcie dzieci z Adopcji na odległość i ich rodzin w czasie lockdown i po lockdown.
 4. Zaopatrzenie dzieci w przybory szkolne na powrót do szkoły po lockdown.
 5. Opłacenie czesnego dla 800 dzieci, których rodziny straciły źródła dochodu w czasie lockdown.
 6. Przekazywanie materacy, pościeli, moskitier dla biednych.
 7. Budowa szkoły w Kasesenge.
 8. Operacje i leczenie ubogich. Wsparcie Ninsiima Mercy nową protezą, pomocą medyczną i żywieniową.
 9. Wspieranie kilkuset nauczycieli w czasie lockdown.
 10. Budowa szkoły zawodowej w Kidoomi i zaopatrzenie szkoły w maszyny do szycia.
 11. Pomoc rzeczowa dla ofiar powodzi w Ntoroko i Kasese.
 12. Założenie farmy edukacyjnej.
 13. Pobyty w Ugandzie 16 wolontariuszy.
 14. Ukończenie budowy przedszkola w Nyarubingo.
 15. Wspieranie kilku sierocińców.
 16. Przekazanie maszyn do szycia dla szkoły w Kibiito.
 17. Założenie kilkudziesięciu działalności dochodowych dla biednych.
 18. Budowa kilku domów dla bezdomnych i biednych rodzin.
 19. Zaopatrzenie kilku kościołów w wymagane rzeczy na otwarcie po lockdown.
 20. Liczne i rozmaite akcje finansowej, merytorycznej i duchowej pomocy sierotom i wdowom.
 21. Akcja świątecznej pomocy dla 200 dzieci.
 22. Informacje o innych akcjach pomocy można przeczytać na naszym blogu.
 23. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 24. Wyjątkowa wizyta w Ugandzie prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego Jarosława Pietrzaka wraz z żoną Iwoną.
Reklama