Rok 2019

Sprawozdanie z działań misyjnych w 2019 roku

 W 2019 roku głównie kontynuowaliśmy i poszerzaliśmy zakres projektów rozpoczętych w latach poprzednich. Koordynatorem działań w Ugandzie jak w poprzednich latach była Honorata Wąsowska. Formalnie po stronie ugandyjskiej naszym partnerem jest zarejestrowana w lokalnie w dystrykcie Kyenjojo, CSO (Civil Society Organisation) „Gate of Hope Education Centre”, z siedzibą w Kaihurze.

Centrum Edukacyjne „Brama Nadziei”

Centrum Edukacyjne „Brama Nadziei” – dwuletnia szkoła zawodowa, w której oferujemy kurs nauczania przedszkolnego oraz kurs krawiectwa. Uczennice to najczęściej młode dziewczyny, często po trudnych przejściach, które w chrześcijańskiej atmosferze mają szansę przybliżyć się do Boga, usłyszeć Ewangelię oraz zdobyć wykształcenie, dzięki wsparciu finansowym sponsorów z Polski. Uczennice posiadające dzieci mają możliwość zamieszkania w Domu Samotnej Matki „Agape” i mogą liczyć na pomoc przy opiece nad dziećmi w trakcie studiowania.

Już po kilku latach od powstania, szkoła „Brama Nadziei” została uznana za najlepszą tego typu szkołę w regionie – z czego wszyscy wspierający z Polski mogą być niezwykle dumni. W 2018r. w tej szkole uczyło się około 90 uczennic, a w 2019 ta liczba zwiększyła się już do ok.120 studentów. To, co szczególnie nas cieszy to fakt, że dziewczyny uczące się w tej szkole, otrzymują tam pomoc wierzących nauczycieli, którzy pełnią role nie tylko wychowawcze, ale też są dla tych uczennic przewodnikami we wzrastaniu w wierze.

Wydatki na tę szkołę to głównie place i wyżywienie uczniów. Inne wydatki to organizacja konferencji młodzieżowych, wycieczek szkolnych, koszty zorganizowania zewnętrznych egzaminów na uniwersytecie Makerere, zakup maszyn do szycia, koszty naprawy szkolnego busa, zakup motocykla, systemu nagłośnieniowego, kupno dodatkowej ziemi na teren szkolny budowa łazienek i bramy szkolnej, zakup dodatkowych łóżek dla uczniów.

Centrum Umiejętności i Chrześcijańskiego Rozwoju „Tymoteusz”

W 2016 założyliśmy szkołę biblijno-zawodową „Tymoteusz” (Skills and Spiritual Development Centre „Timothy”), w której chłopcy w wieku 16-25 lat mogą na kursie zawodowym uczyć się umiejętności z zakresu popularnych w tym regionie zawodów tj. budownictwa, ślusarstwa, rolnictwa, stolarstwa. Poza tym uczniowie uczą się praktycznej wiary i chodzenia w bliskiej relacji z Panem Jezusem. Wszyscy uczniowie tej szkoły

W większości uczniowie nie płacą czesnego, gdyż są sierotami. Chłopcy którzy do niej trafiają, zwykle nie mają pieniędzy na edukację. Szkola jest utrzymywana z darowizn z Polski niemal w 100%. Wydatki na tę szkołe to głównie pensje nauczycieli, ale tez w 2019 roku zbudowany został dodatkowy budynek z trzema pomieszczeniami (klasa, budynek administracyjny i magazyn) oraz toaleta. Dodatkowo została naprawiona droga prowadząca do szkoły.

Kościoły

Oprócz inicjowania regularnych spotkań modlitewnych, konfrencji i nauczania biblijnego prowadzonego w założonych przez nas szkołach zespół fundacji „Brama Nadziei” dociera z Ewangelią również do okolicznych wiosek, przez zespół składających się z paru pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach w GOHEC oraz przez kilku zatrudnionych pastorów.

W 2019 roku została zakupiona ziemia dla dwóch kościołów – w miejscowości Kyranyangaza oraz w Nyarubingo. Na zakupionej ziemi wybudowane zostały budynki kościelne służące lokalnej społeczności. W Nyarubingo ziemia została również przeznaczona na budowę przedszkola.

W ramach działalności ewangelizacyjnej zostaly też zakupione biblie, które za symboliczną oplatą zostały rozprowadzone wśród chętnych – nowych i starych wierzących.

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Króla Dawida w Hakatomie

Szkołę założyliśmy w 2013 roku.

Uczniowie uczęszczający do tej szkoły to ubogie dzieci z wioski. Uczy się ich tam około 180. Ich sytuacja materialna w większości przypadków utrudnia im uczęszczanie do szkoły publicznej ze względu na powszechną biedę lub ze względu na trudną sytuację rodzinną, bo wielu z nich jest sierotami lub półsierotami wychowywanymi przez babcię albo dalszych krewnych.

W 2019 dokónczyliśmy budowę dodatkowych 4 klas szkolnych, oraz przygotowaliśmy projekt pod internat dla najstarszych klas szkoły podstawowej. Pieniądze zostały przeznaczone na wyżywienie uczniów (obiady szkolne), na zakup butów dla dzieci, oraz na pensje dla nauczycieli. Dodatkowo zakupiony został motocykl na potrzeby szkoły oraz została zorganizowana akcja rozdawania prezentów świątecznych na Boże Narodzenie.

Szkoła Średnia im. Króla Dawida w Ngezi

Ta szkoła zrodziła się na bazie zwiększającej się z roku na rok potrzeby posyłania do szkoły średniej dzieci, które sponsorowane były na poziomie szkoły podstawowej w wspieranych przez Polaków chrześcijańskich szkołach i domach dziecka w rejonie Kyenjojo, które były przez lata wspierane przez polskich darczyńców. Wcześniej dzieci z tych miejsc po zakończeniu edukacji podstawowej posyłane były do innych szkół z internatem – nie mieliśmy jednak na nie większego wpływu duchowego. Zakładając tę szkołę w Ngezi, zdawaliśmy sobie sprawę, że nie tylko liczy się edukacja, ale także wysoki poziom wartości chrześcijańskich i moralnych, których zasianie w sercach w tym wieku jest niezwykle istotny dla młodzieży. W szkole codziennie odbywają się wspólne modlitwy i uwielbienia Boga, a raz w miesiącu ogłaszany jest jednodniowy post zakańczany uroczystym posiłkiem. W szkole naukę pobiera około 200 uczniów.

Szkoła ma osobne internaty dla dziewcząt i dla chłopców, ale także spore potrzeby rozbudowy – potrzebnych było kilka nowych budynków, w tym laboratorium, aula, pomieszczenie dla opiekuna internatu. Dodatkowo zakupiona zostala mala działka, odnowione totalety, zakupiono 100 nowych ławek, a także zainstalowane zostały panele słoneczne.. Główne koszty funkcjonowania szkoły to pensje i wyżywienie, ale także organizacja zewnętrznych egzaminów. Sporą część stanowią wydatki na wyprawki dla sponsorowanych uczniów.

Inne inicjatywy

W dalszym ciągu współpracujemy z zaprzyjaźnionymi przez lata ugandyjskimi fundacjami prowadzącymi szkoły podstawowe, przedszkola i sierocińce takimi jak „Power of the Prayer” w Misandice, „Bringing Hope to the Family” w Kaihurze czy „Burden Bearers” w Kyenjojo, sierociniec w wiosce Nyakagongo, EKA Foundation prowadzona przez naszą byłą wolontariuszkę – Agnieszkę Żudkowską, oraz szkoła podstawowa i przedszkole Dalpa w Mirongo. Współpraca polega głównie na finansowym wsparciu tych placówek w potrzebne środki do kontynuowania opieki nad powierzonymi im dziećmi. Wydawane pieniądze są co miesiąc szczegółowo raportowane przez liderów poszczególnych fundacji.

Do Ugandy wyjeżdża wciąż wielu wolontariuszy z Polski. W roku 2019 było ich , Angażowali się w różne prowadzone projekty. Przed wyjazdem przeszli zorganizowane w Kaliszu jednodniowe szkolenie misyjne. Na miejscu mieszkali w utrzymywanym przez Gate of Hope domu misyjnym w Kisekera. Gate of Hope pośredniczyło również w przekazywaniu im ich osobistych pieniędzy na wydatki (w tym ich osobiste dary dla miejscowych) związane z wyjazdem na miejscu.

Dodatkowo w ramach zaopatrzenia naszych szkół w żywność (dzieci jedzą posiłki we wszystkich naszych szkołach) kontynuowana była praca na plantacji bananowców organizowana została plantacjach bananów, kapusty i innych warzyw. Plantacje te są obsługiwane w części przez uczniów naszych szkół jako element nauki i przysposobienia zawodowego. Szczególną rolę pełnią one w działalności wyżej wspomnianej szkoły zawodowej Timothy. Została zakupiona solarna pompa wodna aby zapewnić zaopatrzenie wodne plantacji nawet w porze suchej.

Organizowana była również pomoc dla najbiedniejszych rodzin. Przekazywane są im środki na zwykłe funkcjonowanie, a także udzielano im sposobności uprawy na ziemi uprawnej należącej do naszej organizacji. Poza tym kilkadziesiąt osób otrzymało pomoc w postaci dodatkowego finansowego lub rzeczowegoo wsparcia od darczyńców z Polski.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że kolejny rok mogliśmy Mu wiernie służyć w tej wizji, którą nam dał, będąc razem z polskimi darczyńcami Bożą odpowiedzią na ubóstwo i potrzeby sierot w Ugandzie.

Reklama