Informacje

Strona ta istnieje, aby zainspirować Polaków do pomocy biednym, sierotom i wdowom z Ugandy – jednego z najbiedniejszych krajów afrykańskich, gdzie dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca to około $60 miesięcznie (200 zł miesięcznie). Kiedyś Polska miała czas otrzymywania pomocy z Zachodu w sytuacji swego ekonomicznego kryzysu. Teraz nadszedł czas, by Polacy pośpieszyli z pomocą biednym mieszkańcom krajów rozwijających się.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne (WSE) jest organizacją społeczną, która oprócz wielokierunkowej działalności w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych ma w celu działalność charytatywną.

Innymi celami WSE jest m.in.:
– świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej na rzecz osób potrzebujących i pokrzywdzonych,
– finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci ubogich i sierot,
– zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dzieci,
– współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w kraju i za granicą, których cel i charakter są podobne do celów Stowarzyszenia,
– eliminowanie ubóstwa, bezdomności i bezrobocia, m.in. przez organizowanie różnorodnej pomocy, szczególnie w dziedzinie edukacji,
– niesienie pomocy sierotom i wdowom.

WSE realizuje swoje cele w szczególności poprzez zakładanie oraz prowadzenie szkół oraz innych placówek o charakterze oświatowo-wychowawczym i naukowo-dydaktycznym, a także przez udzielanie finansowego i merytorycznego wsparcia inicjatywom i organizacjom o podobnych celach, jak WSE, działającym w kraju i za granicą.

Rozpoznajemy najważniejsze potrzeby w Ugandzie i pomagamy, ale nie tylko w ramach zaspokajania bieżących braków. Chcemy przede wszystkim wpływać na lepszą przyszłość Ugandy, szczególnie poprzez finansowanie i organizowanie edukacji dzieci i młodzieży. Jest wiele zdolnych dzieci, które wskutek ubóstwa rodziców lub będąc sierotami nie są w stanie rozwinąć swych możliwości.

Już Cyceron powiedział: „Czyż możemy narodowi ofiarować większy dar nad wychowanie i wykształcenie młodzieży?”

Wierzymy, że wzrost świadomości do kreatywnej zmiany rzeczywistości odbywa się także w zdobywaniu wykształcenia i niesie za sobą szansę na rozwój biednych krajów afrykańskich.

Edukacja w Ugandzie to wspaniały dar, który jest pożądany i upragniony przez tysiące sierot, ale nadal kojarzony z celem niemożliwym. Pragniemy im pomóc w realizacji ich marzeń o edukacji, które w przyszłości zmienią się w jaśniejszą przyszłość ich samych, ich rodzin i ich kraju.

W ramach celów statutowych Wielkopolskiego Stowarzyszenia współpracujemy z trzema ugandyjskimi organizacjami „Bringing Hope To The Family” („Przynosząc nadzieję do rodziny”) w Kaihurze, „Burden Bearers” („Noszący Brzemiona”) w Kyenjojo oraz „Power of Prayer” („Moc Modlitwy”) w Misandika. Przede wszystkim pomagamy tam wspierając domy dziecka i szkoły prowadzone przez te organizacje.

Od 2014 roku istnieje w Ugandzie oddział polskiej misji NGO „Gate of Hope”, w ramach którego prowadzimy następujące projekty:

Nadzieja przez edukację
Przedszkole „King David” w wiosce Hakatoma
Centrum Edukacyjne „Brama Nadziei”
Moje Dziecko z Ugandy (tzw. adopcja na odległość)
Schronisko dla młodzieży „Agape Home”
Mały biznes dla wdowy
Prezenty świąteczne
Konferencje dla dzieci na wsiach

„Niech nasze współczucie zamieni się w działanie!” (parafraza 1 Jana 3:17-18).

W sprawie informacji na temat naszych projektów prosimy o kontakt mailowy z naszą koordynatorką Honoratą Wąsowską: misje@misjafryka.pl

W zależności od potrzeb danego miesiąca do 10% kwoty przelewu na konto misyjne Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego może być przeznaczone na pokrycie kosztów statutowych i administracyjnych w Polsce i w Ugandzie. W latach 2008-2018 było przeznaczane na w/w koszty mniej niż 1% rocznie.

Reklama