Rok 2013

Oto główne inicjatywy, które miały miejsce w Ugandzie w 2013 roku:

 1. Adopcja na odległość – łącznie 155 dzieci było regularnie miesięcznie utrzymywane. Przebywają w czterech różnych domach dziecka oraz w rodzinach. Mające opłacone jedzenie i czesne za szkoły.
 2. Miesięczne finansowanie czterech szkół chrześcijańskich, w których łącznie uczy się około 350 dzieci.
 3. Finansowanie sześciu chrześcijańskich przedszkoli na wsiach, gdzie łącznie uczy się około 250 dzieci.
 4. Umożliwienie nauki zawodu dla 35 młodych ludzi, w większości sierot, którzy uczyli się i studiowali na różnych kierunkach.
 5. Okresowe finansowanie szkoły zawodowej „New Life” w Kyenjojo.
 6. Liczne i rozmaite akcje finansowej, merytorycznej i duchowej pomocy sierotom i wdowom.
 7. Zakup około 40 kóz jako biznes dla wdów.
 8. Przekazanie dziesiątek Biblii i moskitier oraz setek butów dla najuboższych.
 9. Finansowe wspieranie służb kilku misjonarzy.
 10. Dofinansowanie dożywiania dzieci chorych na AIDS/HIV.
 11. Finansowanie i organizowanie chrześcijańskich szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i studentów.
 12. Doposażanie szkół (np. w tablice, ławki) i domów dziecka (np. w łóżka i materace).
 13. Trwający proces adopcji dwóch dzieci z Ugandy do Polski.
 14. Remont i malowanie szkoły „Hope Academy” oraz zebranie środków na dobudowę kilku klas szkolnych w 2014 r.
 15. Zbudowanie polskiego domu misyjnego.
 16. Dokończenie budowy domu dziecka „House of Comfort”.
 17. Remont niebezpiecznego odcinka drogi do szkoły.
 18. Zakup około 150 prezentów świątecznych dla dzieci z domów dziecka.
 19. Przesłanie do Ugandy około 30 paczek z Polski.
 20. Do Ugandy przyjechało 24 polskich wolontariuszy na pobyty krótko i długoterminowe.
Reklama