Plany

Na 2018-2019:

1. Adopcja na odległość następnych dzieci.

2. Wsparcie kolejnych młodych osób w zdobyciu zawodu w projekcie „Nadzieja przez edukację”.

3. Zdobycie środków na budowę auli przy szkoły średniej w Ngezi (koszt około 60 tys. zł).

4. Budowa klas lekcyjnych przy Centrum Edukacyjnym „Brama Nadziei” (koszt około 35 tys. zł).

5. Profesjonalna i finansowa pomoc co najmniej 20 biednym rodzinom w programie wychodzenia z ubóstwa: Zaoferowanie każdej rodzinie około 150$ jako kapitał początkowy na rozpoczęcie biznesu oraz przeprowadzenie szkoleń.

6. Ogrodzenie szkoły „Gate of Hope” (koszt około 8 tys. zł).

7.  Powołanie do istnienia domu pieczy zastępczej dla najmłodszych dzieci (sierot).

8. Rozbudowa szkoły zawodowej „Timothy” i zakup koniecznych narzędzi do ćwiczenia praktycznych umiejętności.

9. Ewangelizacje od drzwi do drzwi (koszt około 300 zł miesięcznie).

10. Regularny zakup butów, Biblii, kóz, moskitier i innych potrzebnych rzeczy dla ubogich. Budowa domu dla wdowy.

11. Wstawienie zbiorników na deszczówkę przy czterech szkołach i dwóch internatach (koszt łączny około 12 tys. zł) oraz budowa studni w Hakatomie (koszt około 3 tys. zł).

12. Podwyżki dla nauczycieli (koszt około 1300 zł miesięcznie).

13. Zakup działki rolniczej (koszt około 15 tys. zł).

14.  Budowa i wyposażenie biblioteki przy szkole średniej w Ngezi (koszt około 45 tys. zł). 

15. Rozbudowa szkoły podstawowej w Hakatomie (koszt około 20 tys. zł).

16. Doprowadzenie prądu do szkoły średniej w Ngezi (koszt około 35 tys. zł).

17. Organizowanie szkoleń i konferencji dla liderów, dzieci i młodzieży.

Reklamy