Rok 2018

Główne projekty pomocowe w Ugandzie zrealizowane w 2018 roku:

 1. Adopcja na odległość.
 2. Finansowanie siedmiu szkół chrześcijańskich, w których łącznie uczy się około 950 dzieci.
 3. Umożliwienie nauki zawodu dla około 120 młodych ludzi, w większości sierot.
 4. Ukończenie ogrodzenia szkoły „Gate of Hope”.
 5. Zorganizowanie pierwszego w historii szkoły Graduation.
 6. Założenie plantacji bananów i warzyw oraz stawów rybnych.
 7. Przekazywanie Biblii, moskitier i butów dla najuboższych.
 8. Kontynuowanie akcji ewangelizacyjnych i założenie wspólnoty wierzących w Nyarubingo.
 9. Ukończenie budynku 3 klas szkolnych przy szkole w Hakatomie.
 10. Pobyty w Ugandzie 17 wolontariuszy.
 11. Budowa jednej studni.
 12. Pomoc w rozpoczęciu małych działalności dla 17 ubogich rodzin.
 13. Liczne i rozmaite akcje finansowej, merytorycznej i duchowej pomocy sierotom i wdowom.
 14. Akcja świątecznej pomocy.
 15. Budowa domu dla wdowy.
Reklama