Rok 2019

Główne projekty pomocowe w Ugandzie zrealizowane w 2019 roku:

 1. Adopcja na odległość kolejnych 65 dzieci.
 2. Finansowanie dziesięciu szkół chrześcijańskich, w których łącznie uczy się około 1200 dzieci.
 3. Umożliwienie nauki zawodu dla około 250 młodych ludzi, w większości sierot.
 4. Ukończenie auli przy szkole średniej w Ngezi.
 5. Zorganizowanie chrześcijańskiej konferencji młodzieżowej dla 300 osób.
 6. Rozwijanie plantacji bananów, fasoli i warzyw, z których plony zasilają szkoły i domy dziecka.
 7. Przekazywanie wielu Biblii, moskitier, ubrań i butów dla najuboższych.
 8. Kontynuowanie akcji ewangelizacyjnych i założenie wspólnoty wierzących w Kyanyaigaza, budowa budynku.
 9. Ukończenie nowego budynku 5 klas szkolnych przy szkole w Hakatomie.
 10. Pobyty w Ugandzie 21 wolontariuszy.
 11. Budowa dwóch studni.
 12. Rozpoczęcie budowy przedszkola w Nyarubingo.
 13. Liczne i rozmaite akcje finansowej, merytorycznej i duchowej pomocy sierotom i wdowom.
 14. Akcja świątecznej pomocy.
 15. Podwyżki dla nauczycieli (50 osób).
 16. Informacje o innych akcjach pomocy można przeczytać na naszym blogu.
Reklama