Rok 2010

Większość inicjatyw i aktywności w Ugandzie w 2010 roku było kontynuacją projektów roku 2009.

Mogło mieć to miejsce dzięki systematycznej pomocy polskich Darczyńców.

DOM DZIECKA „HOME AGAIN”

 • pomoc na zaspokojenie potrzeb dzieci z domu dziecka (jedzenie, odzież, czesne, itp.) – regularne wsparcie comiesięczne pochodzące z projektu adopcji na odległość kilkudziesięciu dzieci i młodzieży
 • pokrycie kosztów leczenia dzieci
 • zakup suplementów żywieniowych dla dzieci z HIV
 • wsparcie dla opiekunki Ewy
 • kontynuacja budowy jadalni przy „Home Again”
 • zakup prezentów świątecznych

WSPARCIE DLA „BRINGING HOPE”

 • na pokrycie czesnego dzieci i młodzieży będących pod opieką „Bringing Hope”
 • na opłacenie kursów zawodowych kilkorga młodzieży
 • wsparcie dla Faith Kunihiry
 • na fundusz pożyczkowy dla pracowników
 • na pilne potrzeby „Bringing Hope”
 • leczenie biednych
 • wsparcie dla gospodarstwa domowego jednej wdowy
 • wsparcie na utrzymanie przedszkola i szkoły podstawowej „High Hope” oraz zakup przyborów szkolnych
 • wsparcie dla gospodarstwa domowego, gdzie jest opieka nad kilkunastoma sierotami i bezdomnymi dziećmi
 • akcje świąteczne

WSPARCIE DLA „COMFORTING BROKEN HOMES”

 • różnorodna pomoc dla biednych dzieci i młodzieży (jedzenie, czesne za szkoły, odzież, itp.)
 • zakup Biblii i moskitier
 • rozpoczęcie budowy domu dla starszych ludzi
 • zakup przentów świątecznych
 • wsparcie finansowe dla Paula Busobozi

WSPARCIE DLA „ARKI NOEGO”

 • dokończenie budowy i wyposażenie sierocińca w Kasiinie
 • pomoc na zaspokojenie potrzeb dzieci z domu dziecka w Kasiinie (jedzenie, odzież, czesne za szkoły, itp.) – regularne wsparcie comiesięczne pochodzące z projektu adopcji na odległość kilkunastu dzieci
 • różnorodna pomoc dla dzieci z domu dziecka w Kasiinie
 • zakup butów i moskitier dla sierot
 • opłacenie zawodówki dla kilkunastu młodych ludzi
 • zbudowanie kurnika przy domu dziecka
 • zakup prezentów świątecznych
 • pakiety świąteczne dla wdów
 • wsparcie na mały biznes dla wdowy
 • zbudowanie domu glinianego dla wdowy

WSPARCIE DLA „BURDEN BEARERS”

 • pomoc na zaspokojenie potrzeb dzieci z domu dziecka „New Hope” (jedzenie, odzież, czesne za szkoły, itp.) – regularne wsparcie comiesięczne pochodzące z projektu adopcji na odległość kilkorga dzieci
 • różnorodna pomoc dla dzieci z domu dziecka „New Hope”
 • pokrycie kosztów leczenia dzieci
 • zakup butów i moskitier dla sierot
 • zakup suplementów żywieniowych dla dzieci z HIV
 • zakup krowy dla domu dziecka
 • wsparcie finansowe dla Annet i Davida Busobozi

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z niektórych powyższych aktywności na: https://picasaweb.google.com/hakiiki
Galeria na Picasaweb

Reklama